News Detail

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ


วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2558 ให้กับพนักงานทุกคน โดยมีทีม ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจากบริษัท ปิ่นทอง จำกัด มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้