News Detail

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ให้กับพนักงานทุกคน โดยมีทีม ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้