บริการของ อะลินโกะ

บริการ ให้เช่า - พร้อมติดตั้ง - รื้อถอน
นั่งร้านแบบลิ่มล็อค มาตรฐานญี่ปุ่น

 

ผ่านการรับรองจากสมาคม
อุตสาหกรรมนั่งร้าน
 จากประเทศญี่ปุ่น

 
 

สนใจติดต่อ 02-258-6151

 
 

นั่งร้านระบบลิ่มล็อค มาตรฐานญี่ปุ่น
 แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่าย