ข่าว

การฝึกอบรมนั่งร้านที่ Warehouse Gateway

มีการอบรมการติดตั้งนั่งร้านของบริษัท Alinco Scaffolding (Thailand)...

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563...

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 18 มิถุนายน 2558...